Estacio automàtica

Manuals

- http://edumet.cat/edumet/manuals/manual_edumet_v2_UV.pdf
Versió març 2010 (sense sensors de radiació)

- http://edumet.cat/edumet/manuals/manual_edumet_v3_UV.pdf
Versió març 2010 (amb sensors de radiació)

- http://edumet.cat/edumet/meteo_2/manuals/actualitzacio_nou_servidor.pdf
Instruccions per a l'actualització del Weatherlink per enviar dades al nou servidor

Plantilles

- http://edumet.cat/edumet/meteo_2/manuals/plantilles.zip
Plantilles per l'enviament de les dades al nou servidor

EDUMET XTEC. Edumet