Error
No s'ha trobat cap carpeta amb els fitxers json amb la ID que heu indicat o cap configuració com la indicada:

id=15w2tMg-Um6sUXvaKY50c69OcOSwJG1XB8HrW5XaQyYQ

config=Config_1


Indiqueu un ID de full correcte i comproveu que el full de càlcul està compartit en format lectura per qualsevol que tingui l'enllaç o compartit amb el següent compte de correu:

sheetsphp@long-perception-248408.iam.gserviceaccount.com

per permetre l'accès a les dades del full de càlcul

Exemple: https://edumet.cat/areatac/presentacions/index.php?id=.........&config=......