Activitats

Activitats didàctiques


...

El projecte científic

Desenvolupament d'un bon projecte per treballar la meteorologia a partir d'una pregunta

Fitxa Enllaç

Força de coriolis

Como funciona l'efecte de Coriolis

Fitxa Enllaç

Força de coriolis-2

Fitxa Enllaç

Força de coriolis-3

Fitxa Enllaç

Fases de la Lluna

Fitxa Enllaç

...

Els instruments meteorològics

Joc per aprendre coses dels instruments meteorològics.

Fitxa Enllaç

...

Simulador moviment de la Terra i el Sol

Simulador del moviement relatiu de la Terra al voltant del Sol al llarg de l'any en diverses latitud

Fitxa Enllaç

...

Simulador de les posicions relatives de la Lluna i la Terra en les fases lunars

Simulador del moviement relatiu de la Lluna, la Terra i el Sol i de les fases de la Lluna vista des

Fitxa Enllaç

...

Simulador de les posicions relatives de la Lluna i la Terra en les fases lunars 2

Simulador del moviement relatiu de la Lluna, la Terra i el Sol i de les fases de la Lluna vista des

Fitxa Enllaç

...

Photoephemeris

Foto Efemerides és una ajuda per fer fotografies. Mostra la trajectòria aparent del Sol i de la Ll

Fitxa Enllaç

...

Simulador de les posicions relatives de la Lluna i la Terra en les fases lunars 3

Simulador del moviement relatiu de la Lluna, la Terra i el Sol i de les fases de la Lluna vista des

Fitxa Enllaç

...

Estructura vertical de l'atmosfera

Estudi de l'estructura vertical de l'atmosfera a partir de les dades recollides al salt estratosfèr

Fitxa Enllaç

Experiències de laboratori per explicar fenòmens atmosfèrics

Conjunt d'experiències visuals realitzades al laboratori que poden ser útils per entendre alguns f

Fitxa Enllaç

...

Hora dorada, hora blava i crepúsculs

Possició relativa del sol i la lluna respecte a l'observador en les diferents dates, hores i locali

Fitxa Enllaç

...

Climatologia comarcal de Catalunya

Web on consultar les característiques climàtiques de cadascuna de les comarques de Catalunya

Fitxa Enllaç

...

Climes de Catalunya

Descripció dels climes de Catalunya

Fitxa Enllaç

...

Determinar l'azimut i el zenith solar en un punt de la Terra

Web per determinar l'azimut i el zenith solar a partir d'una data i una possició determinada a la T

Fitxa Enllaç