Activitats

Activitats didàctiques


Força de coriolis

Como funciona l'efecte de Coriolis

Fitxa Enllaç

Força de coriolis-2

Fitxa Enllaç

Força de coriolis-3

Fitxa Enllaç

Fases de la Lluna

Fitxa Enllaç

...

Simulador moviment de la Terra i el Sol

Simulador del moviment relatiu de la Terra al voltant del Sol al llarg de l'any en diverses latituds

Fitxa Enllaç

...

Simulador de les posicions relatives de la Lluna i la Terra en les fases lunars

Simulador del moviment relatiu de la Lluna, la Terra i el Sol i de les fases de la Lluna vista des d

Fitxa Enllaç

...

Simulador de les posicions relatives de la Lluna i la Terra en les fases lunars 2

Simulador del moviment relatiu de la Lluna, la Terra i el Sol i de les fases de la Lluna vista des d

Fitxa Enllaç

...

Estructura vertical de l'atmosfera

Estudi de l'estructura vertical de l'atmosfera a partir de les dades recollides al salt estratosfèr

Fitxa Enllaç

Experiències de laboratori per explicar fenòmens atmosfèrics

Conjunt d'experiències visuals realitzades al laboratori que poden ser útils per entendre alguns f

Fitxa Enllaç

...

Climatologia comarcal de Catalunya

Web on consultar les característiques climàtiques de cadascuna de les comarques de Catalunya

Fitxa Enllaç

...

Climes de Catalunya

Descripció dels climes de Catalunya

Fitxa Enllaç

...

Determinar l'azimut i el zenith solar en un punt de la Terra

Web per determinar l'azimut i el zenith solar a partir d'una data i una possició determinada a la T

Fitxa Enllaç